Künye

İmtiyaz Sahibi

Faul Medya

Ali Can

Yazı İşleri Müdürü

Salih Karaca

Genel Koordinatör

Ceyhun Koçbaş

Editör

Sedat Akar

Gece Editörü

Hüseyin Çalışkan